Beheer Vereniging van Eigenaars (VvE Beheer)

 

VvE Beheer draagt zorg voor kwalitatief goed beheer op administratief, financieel en technisch gebied, zodat eigenaren zich bezig kunnen houden met datgene waarvoor zij een appartement hebben gekocht:

 

Prettig wonen met de zekerheid dat de financiën en het onderhoud van de VvE op orde is.

Administratief beheer

 

 • Uitschrijven van de algemene ledenvergadering in overleg met het bestuur.
 • Opstellen van de agenda van de algemene ledenvergadering.
 • Bijwonen van de algemene ledenvergadering door 1 financieel- en 1 technisch deskundige.
 • Bijwonen van de bestuursvergadering ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering door deskundigen.
 • Archiveren van alle stukken die betrekking hebben op de VvE.
 • Notuleren van de algemene ledenvergadering en toezenden van de notulen aan de eigenaren binnen 4 weken na vergadering.
 • Bijhouden van de ledenadministratie.

Financieel beheer

 

 • Opstellen financieel verslag (balans, kostenoverzicht, overzicht reservefonds, concept begroting).
 • Incasseren van de maandelijkse bijdrage, op basis van automatische incassobetaling.
 • Uitleg financiën aan de kascomissie.
 • Betalen van nota's voor de VvE.
 • Bewaken en signaleren van optredende betalingsachterstanden en het zonodig nemen van maatregelen.
 • Verzorgen van de correspondentie m.b.t. de financiële diensten.
 • Tussentijds maken van afrekeningen van de servicekosten van individueleappartementsrechten.
 • Toezenden van de begroting van het lopende jaar en de jaarstukken over het afgesloten boekjaar van de VvE aan nieuwe leden.

Technisch beheer

 

DAGELIJKS ONDERHOUD

 • Bij reparatieverzoeken van eigenaren uitvoering regelen van het gevraagde onderhoud.
 • Uitvoeren van inspecties aan de gemeenschappelijke delen van de VvE na verkoop van het appartement.
 • Uitbrengen van advies aan het bestuur in de keuze van de aannemer voor het dagelijks onderhoud.

 

PLANMATIG ONDERHOUD

 • Aanvragen van offertes voor werkzaamheden van het geplande jaarlijks onderhoud.
 • Verstrekken van de opdrachten aan de aannemers (na goedkeuring van het bestuur).
 • Voeren van de directie bij verbouwplannen en toezicht houden op het werk van de aannemers.
 • Informeren van de appartementseigenaren over de start van de werkzaamheden en over de uitvoering en toezicht tijdens het werk.

 

MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING

 • Na het uitvoeren van een uitgebreide conditiemeting, opstellen van een onderhoudsplan voor de periode van de technische levensduur van het appartementencomplex.

 

OVERIGE DIENSTEN

 • Beheer van de verzekeringsportefeuille van de VvE.
 • Bij verzoeken aanvragen van offertes bij verzekeringsmaatschappijen.
 • Totale afhandeling schades na goedkeuring door verzekeringsmaatschappij.