Bouwmanagement

 

Op het gebied van bouwmanagement bieden wij bouwkundige begeleiding en advies voor vrijwel alle voorkomende bouwtechnische werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van onderhoudsbegrotingen voor VvE's, bouwcoördinatie

en projectleiding.

Meerjarenonderhoudsplan

 

Ons Meerjarenonderhoudsplan omvat een gedetailleerde opsomming van alle onderdelen van uw woning, VvE, bedrijfsgebouw, schoolgebouw of welk ander pand dan ook. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatse wordt vastgesteld welke onderdelen wanneer onderhoud nodig hebben. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en tarief per eenheid. Op basis hiervan kunnen we de verwachte kosten voor de komende jaren bepalen. Tevens kunnen wij een complete conditie meting maken van u woning of pand.

 

Voor VvE’s is het bijvoorbeeld verplicht om een reservefonds te hebben. Om de hoogte van het reservefonds te bepalen is het noodzakelijk een Meerjarenonderhoudsplan op te stellen. De kapitalisatie welke bij de MJOP wordt geleverd kan gebruikt worden om de jaarlijkse begroting ten bate van het reservefonds te bepalen. Een onderhoudsbegroting is het uitgangspunt voor de uitvoering van het onderhoud in het lopende jaar. Bij het uitvoeren van het jaarlijkse onderhoudsplan kunnen wij u helpen bij:

 

 • Aanvragen en beoordelen van offertes voor planmatige- en overige onderhoudswerkzaamheden.
 • Uitbesteden van de onderhoudswerkzaamheden.
 • Begeleiding en controleren van werkzaamheden die door onderaannemers worden of zijn uitgevoerd.
 • Voeren van overleg en correspondentie betreffende technische aangelegenheden.
 • Controleren en actueel houden van lopende onderhoudscontracten.

Technisch beheer

 

Met onze dienst Technisch beheer kunnen we al uw bouwkundige werkzaamheden voorbereiden en begeleiden. De vergoeding is 5% per jaar over alle uitgevoerde en opgeleverde werkzaamheden die opgenomen zijn in de onderhoudsplanning. Hierdoor heeft u als eigenaar, vereniging of bestuur geen zorgen meer over het totale onderhoud van uw vastgoed. Dit bespaart u als opdrachtgever veel kosten en zorgen:

 

 • Voorbereiding werkzaamheden.
 • Aanbesteding / uitbesteding van de werkzaamheden.
 • Controle tijdens de werkzaamheden.
 • Oplevering.

Aankoopkeuring en energielabel

 

Bij de aan- of verkoop van een pand wordt steeds belangrijker om een bouwkundig rapport en een Energie label met maatwerk advies te hebben. Met een dergelijk rapport staat u in het kader van een onderzoeks- en meldingsplicht juridisch sterk. Kortom, een bouwtechnische keuring is

ervoor om inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van het pand en de eventuele kosten. Men doet er goed aan een deskundige van TriCasa Vastgoed Beheer naar de woning of het bedrijfspand te laten kijken. Uw woning of bedrijfspand wordt visueel gekeurd op o.a. de volgende bouwkundige onderdelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door middel van een rapport wordt u door ons geïnformeerd over de conditie, kwaliteit, afwerking en onderhoud van het pand met de mogelijk direct en op/of op termijn hieraan verbonden herstelkosten. Dit aankoopkeuringsrapport kan uitstekend als uitgangspunt dienen om te beslissen het huis c.q. bedrijfspand wel of niet te kopen, of om over de prijs te onderhandelen.

 • Dak en draagconstructies
 • Gasinstallatie
 • Kelder
 • Riolering
 • Sanitair
 • Kozijnen
 • Schilderwerk
 • Hang- en sluitwerk
 • Trappen
 • Waterleidingen
 • Schoorsteen en dakdoorvoeren
 • Keuken
 • Tegelwerk
 • Kitwerk

Bouwkundige oplevering van woningen en VvE's

 

Een oplevering volgt altijd nadat de nieuwbouw van een woning of appartementencomplex (VvE) gereed gekomen is. Voor de oplevering van uw nieuwe woning kunt u TriCasa Vastgoed Beheer inschakelen. Een oplevering wil zeggen dat er een controle plaatsvindt op de uitgevoerde werkzaamheden. Vastgesteld wordt of deze conform de afspraken plaats hebben gevonden, of de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoende is en of er geen andere gebreken zijn.

 

Bij een nieuwbouwwoning zijn er vrijwel zeker een aantal gebreken die door de bouwer hersteld dienen te worden. Wij begeleiden u bij deze oplevering en verzorgen middels een rapportage (proces verbaal) een gedetailleerde opgave van de geconstateerde gebreken. Hierna heeft de bouwer gelegenheid om de gebreken te herstellen, tot dit moment heeft u het recht het laatste depotbedrag niet vrij te geven.

 

Vanwege onze expertise kunt u er zeker van zijn dat we zowel de gebreken vast weten te stellen evenals bij herstel kunnen beoordelen of dit op de juiste wijze geschiedt. Daarnaast kan het ook gebeuren dat er kort na de oplevering nog gebreken ontstaan, ook hierbij is het raadzaam om gebruik te maken van een organisatie die bekend is met de materie en het bouwbesluit. Het zal duidelijk zijn dat professionele ondersteuning u voor veel narigheid kan behoeden, mede omdat niet altijd iedere bouwer het herstel van de gebreken die geconstateerd zijn tijdens een oplevering als eerste prioriteit ziet, terwijl dat in onze ogen juist wel zo is. U dient als klant naar tevredenheid behandeld te worden, en wij zullen er alles aan doen om dat te realiseren.