Beheer Vastgoed

 

De afdeling Beheer Vastgoed helpt eigenaars van wooncomplexen, winkelcentra, utiliteitsbouw enz. bij het beheer van hun eigendom. Wij zijn gespecialiseerd in het totaal pakket van verhuur, opzeggingen, klachten- en planmatig onderhoud. In onze organisatie is uw vastgoed in handen van professionele beheerders.

Dienstenpakket

 

De afdeling Beheer Vastgoed kan op het gebied van het beheren van uw commerciële vastgoed een grote rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan verhuur en technisch onderhoud van uw vastgoed.

Wij beheren als onafhankelijke partij uw onroerend goed.

 

Het dienstenpakket omvat o.a.:

 

  • Opstellen van huurcontracten voor woningen, winkels en kantoorruimten.
  • Zorg voor een goede financiële verslaglegging naar de opdrachtgever.
  • Maandelijks incasseren van de verschuldigde huurpenningen.
  • Opmaken en verzenden van de jaarlijkse servicekostenafrekeningen.
  • Opmaken Meerjarenonderhoudsplan inclusief advies over aard en moment van het benodigde onderhoud.
  • Na uw akkoord op de onderhoudswerken en de uitbesteding hiervan, controleren van de voortgang van de werkzaamheden en de hierop betrekking hebbende facturen.
  • Opleveren onderhoud aan de eigenaar.